ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΠ_ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ