Ανακοίνωση του Β.Ε.Π. για την εξυπηρέτηση των μελών του λόγω του κορονοϊού