Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου