Συστάσεις αναφορικά με την χρήση μάσκας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID -19, από το Υπουργείο Υγείας