Συνοπτικό διαγωνισµό για την «προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλωσίµων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής µετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Κλινικά προϊόντα) προκηρύσσει το 424 Γ.Σ.Ν.