Συμμετοχή Προέδρου ΒΕΠ Α Μιχάλαρου σε ψηφιακή εκδήλωση για την τεχνική εκπαίδευση