Στατιστικά εγγεγραμμένης ανεργίας Ιανουάριος 2023 από την Δ.ΥΠ.Α.