Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προετοιμασία, επεξεργασία και ολοκλήρωση εκπαιδευτικού υλικού 5 σεμιναρίων εκ 4 ωρών έκαστο συγκεκριμένης θεματολογίας (WP4 description T13 του ΤΔΕ). Παρουσίαση των σεμιναρίων διαδικτυακά"