Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από το Β.Ε.Π., για την ανάθεση προετοιμασίας, εκτύπωσης και αποστολής οδηγού/λευκώματος βέλτιστων πρακτικών σε 300 αντίτυπα