Πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται νομικά κατά της Γερμανίας (Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο)