Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Webinar «Doing Business in Saudi Arabia-COVID 19 Challenges and Opportunities»