Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας - Εισηγήσεις για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης - Κίνδυνοι για το γ/συνταξιοδοτικό σύστημα (Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο)