Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία - Εξελίξεις της γερμανικής οικονομίας για το 2020