Εξελίξεις σε διάφορους κλάδους της Γερμανικής Οικονομίας - Βιομηχανική Παραγωγή, Εμπόριο, Αγροτικά προϊόντα και Τουρισμός (Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο)