Επιμελως Επιχειρειν Γυναίκα, η δύναμη της Ανάπτυξης