Διεξαγωγή διαδικτυακών b2b συναντήσεων για επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της Αττικής