ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Έντονο ισπανικό ενδιαφέρον για ΑΠΕ στην Ελλάδα