Ανακοίνωση για έναρξη 2ης περιόδου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο» του ΥΝΑΝΠ (ΕΣΠΑ 2014-2020)