Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στην Γερμανία (Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο)