Ζητούμενο η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων