Ζητήσεις και προσφορές προϊόντων και επιχειρηματικών συνεργασιών (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020)