Υψηλές πληθωριστικές πιέσεις στη Γερμανία (Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο)