Υποχρεωτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) από την 25η Μαίου 2018