ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1555 - Ο Ενιαίος Αριθμός Επικοινωνίας Πολιτών σε πλήρη λειτουργία