ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ