Υλοποίηση σεμιναρίων από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου NEWBRAIN/ADRION