Χρηματοδότηση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις του «Elevate Greece» μέσω ΕΣΠΑ