ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ