Χωρίς περιορισμούς η κίνηση των εμβολιασμένων πολιτών