Τροποποίηση της B΄ φάσης του μέτρου κάλυψης των παγίων δαπανών