Τροποποίηση της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας