Τροποποίηση Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων (Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19 - ΠΕΠ Αττικής)