Τροποποίηση απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω COVID19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο & Οκτώβριο 2020