"Τουρισμός και ναυτιλία θα φέρουν θέσεις εργασίας"