ΤοΤΕΕ- ΣΕΚ Μεγάρων αναβαθμίζεται μέσω χρηματοδότησης από Σ.Δ.Ι.Τ.