ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Β.Ε.Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ