Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με ανοικτή διαδικασία, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού