Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνισμούς με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια: -Εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού για το ΤΕΙ Ηπείρου (4321) και -Λοιπού εξοπλισμού Η/Υ και πακέτων λογισμικού