Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΝΑΝΟ-ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ»