Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών