Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την Καθαριότητα κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου