Το Παν. Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την Συντήρηση και Υποστήριξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής