Το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» για επιχειρήσεις με εξυπηρετούμενες ή μη οφειλές