Το Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια οπωροκηπευτικών και νωπής επεξεργασμένης πατάτας