Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ασκών αίματος (Διπλών & Τριπλών)