Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων (είδη οπωροπωλείου)