Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει τη Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ραμμάτων