Το ΓΝ Ζακύνθου προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους