Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων για εξετάσεις με αναλυτές αίματος