Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών